Recruitment_Passion
ITChampions
Recruitment_Passion

Modele współpracy

Niezależnie od wybranego modelu współpracy i zaangażowania, naszym priorytetem jest wysoka elastyczność. Za cel stawiamy sobie partnerską relację, otwartą komunikację i dopasowanie do realnych potrzeb Klienta. Szybkie reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne pozwala na sprawną i skuteczną realizację powierzonych nam projektów.

01

Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekt, w tym za: budżet, harmonogram, jakość usługi i ocenę ryzyka. Jeszcze przed rozpoczęciem realizacji ustalamy wszystkie szczegóły przedsięwzięcia, w tym budżet, czas i ramy jego realizacji. A potem nasi managerowie i specjaliści zajmą się wszystkim.

02

To elastyczny model współpracy, w którym Klient płaci za realne nakłady pracy i wykorzystane materiały. Pozwala na szybki start projektu, nie wymaga ustalenia wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem jego realizacji. Kolejne etapy, zmiany i usprawnienia wdrażane są na bieżąco, w zależności od potrzeb.

03

Pełna opieka nad prawidłowym działaniem oprogramowania i aplikacji. Dla zachowania wysokiej jakości usług proponujemy umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, które dają Klientom pełne bezpieczeństwo i gwarantują szybką reakcję naszych specjalistów.

Modele zaangażowania

Od dostępu do pojedynczych specjalistów aż po pełny outsourcing całych projektów i infrastruktury IT. Oferujemy kompetencje i wsparcie na różnych poziomach zaangażowania w strukturę firmy i realizowane projekty.

01

Oferujemy elastyczny dostęp do wykwalifikowanych specjalistów IT: konsultantów, programistów, inżynierów oprogramowania, analityków, testerów i menedżerów. Team Extension to idealny model dla Klientów, którzy potrzebują tymczasowego zwiększenia kadry IT oraz poszerzenia jej o nowe specjalistyczne kompetencje, bez konieczności zmiany struktury firmy.

02

Dla Klientów, którzy potrzebują wsparcia w realizacji własnych projektów IT, dostarczamy całe interdyscyplinarne różnej wielkości zespoły, składające się ze specjalistów z różnych dziedzin. Opiekę nad zespołem może sprawować dedykowany Team Leader, który koordynuje działania pracowników, czuwa nad harmonogramem i jakością efektów.

03

To dobre rozwiązanie dla Klientów, którzy w swoich strukturach nie mają wykwalifikowanych działów IT, a planują działania w tym obszarze. Oferujemy pełną koordynację projektów IT, od etapu analizy technicznej i biznesowej, przez pełną realizację i dostarczenie niezbędnych zasobów, aż po finalne testowanie, wdrożenie i późniejsze utrzymanie systemów.

Metodyka projektów IT – jak pracujemy?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy elastyczni, dopasowując metodykę do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Pracujemy zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania ITIL, korzystamy z konwencjonalnych i zwinnych metod zarządzania projektami (PRINCE2, PMBOK, Agile: eXtreme programming, SCRUM). Realizujemy przedsięwzięcia także w modelu hybrydowym lub według własnej metodyki wypracowanej na bazie zdobytych doświadczeń.

OFFSITE

Nasi specjaliści zdalnie wykonują wszystkie powierzone im zadania. Model ten eliminuje wszystkie dodatkowe koszty związane z utrzymaniem pracownika w strukturach własnej firmy.

ONSITE

Specjaliści pracują na miejscu w siedzibie firmy u Klienta. To dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy udział w projekcie wymaga ścisłej i bezpośredniej współpracy z Klientem. To popularna opcja w usłudze outsourcingu specjalistów IT, kiedy kluczowe jest uzupełnienie zasobów zespołu IT u Klienta.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, jesteśmy elastyczni, a naszym celem jest dobra relacja z Klientami i pomyślnie zrealizowane wspólne przedsięwzięcia. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o możliwościach współpracy.